• Jij duisternis, waar ik uit stam,
    ik bemin je meer dan de vlam die de wereld omrandt

    Rainer Maria Rilke

  • Kijk nu, hoe ik de dag begin:
    in blijdschap, in vriendelijkheid

    Mary Oliver

Wat is de kwestie? – Wat is de questie!

speelse dialoogvormen

voor kleine en grote kwesties …

De dialoogtafel Wat is de kwestie? – Wat is de questie! toont symboliek en bronnen van wijsheid uit Oost en West, Noord en Zuid. Spelers die zich rondom de speeltafel scharen, worden uitgenodigd op basis van dialoog en kunstzinnige activiteiten een levenskunstig perspectief op een kwestie te ontwikkelen.

speeltafel Wat is de kwestie? - Wat is de kuestie!

speelse dialoogtafel Wat is de kwestie? – Wat is de questie!

De speelse dialoogtafel staat voor een vrije ruimte van ontmoeting. Ter beoefening van het vrije spreken en het onderzoekende gesprek, gericht op wat er in samenwerking op het spel staat. Dienstbaar aan het vrije onderzoek zijn de speelse dialoogvormen, die gecentreerd zijn rondom een levenskunstig thema; en het creatieve samenspel rondom de dialoogtafel. Wat is de kwestie? – Wat is de questie! is initiatief van Thymia met als doel levenskunst in organisaties en de ontwikkeling van kunst dialogische praktijken te bevorderen.

Maak kennis met:

Een rap van Henry Muldrow – Stichting Culturele Droomwevers! Luister: